Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Bản sắc Việt vẫn đậm đà trên cổ vật

Suốt ngàn năm bị nội thuộc Trung Quốc, dân tộc Việt không ngừng chống lại sách lược đồng hóa của bọn phong kiến phương Bắc. Năm 43, nhà Đông Hán cử Phục ba tướng quân Mã Viện sang Giao Chỉ đàn áp cuộc nổi dậy giành quyền tự chủ của Hai Bà Trưng.
Chiến thắng, Mã Viện quyết tâm tiêu diệt văn hóa bản địa. Ra lệnh tịch thu tất cả vật phẩm của người Việt đúc thành ngựa đồng đem về dâng vua Hán. Đem thợ gốm từ Trung Quốc qua xây lò sản xuất dụng cụ sinh hoạt, thờ cúng mang dấu ấn văn hóa Hán tộc tại Tam Thọ (Đông Sơn - Thanh Hóa, phát triển từ thế kỷ thứ I - thế kỷ thứ IV). Dần dần trên mặt nổi, một hình thái văn hóa, mỹ thuật “Hoa hóa” chi phối giai cấp quan lại thống trị và giới Nho sĩ bản xứ phát triển tại trung tâm Đại La.
Rồng Lân Khánh Xuân Thị Tả - thời Lê Trịnh

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

NHÀ SÁCH THANH THÚY

NHÀ SÁCH THANH THÚY
79 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Điện thoại :(028)38343698 - (028)38392273 - 0938136199 - 0903003981