Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

Người Việt xưa

Lớp học của thầy Đồ

Đường Mạc Đỉnh, Saigon
Một đám tang ở Cholon

Trẻ em Bắc Kỳ
Viết câu đối tết
Phụ nữ VN đang trang điểm
Các bà đang đánh bài - Saigon
Trio de Mendiant Devant un Restaurant Annamite
pousse-pousse annamite-xe kéo
Bữa cơm
Marchands de Thé (Un milicien Annamite )

Một gánh hát rong
Lính khố đỏ

Học trò tiểu họcCochinchine - Saïgon - Repas annamite - Femmes avec pieds sur la table en train de manger
Chanteuses et Musiciennes - Saigon Vietnam

FEMME AU MIROIR

Hanoi - un coin du marché
Cochinchine - Marché aux cochons

Thiếu nữ gánh nước


một ông quan người An Nam (VN) với móng tay để dàiVIET NAM - Cochinchine - Saïgon - Jeune Homme - 1906thanh niên hút thuốc lào
thiếu nữ với nón quai thao


NAM-DINH - PORTEUSE D'EAU


HANOI - Ouvriers Indigènes fabricant des cigares . 1910<><>Indochine Vietnam - Femme Haiphong - Tonkin, 17-03-1907
VIETNAM Doson - Porteurs en marcheNain Annamite, 1903
Xe kéo


HANOI - thiếu nữ gánh nước

Thiếu nữ với yếm
Thiếu nữ hút thuốc lào
TONKIN - HANOÏ - Conducteur de Brouette


Hải Phòng 1906 - người phụ nữ hút thuốc lào

Femme Tonkinoise - 1900

TONKIN 1924 - người mẹ trẻ và con trai