Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

MẪU VÀ GIÁ LỊCH 2012

BẤM VÀO HÌNH ĐỂ XEM LỚN HƠN
 


BẢNG GIÁ LỊCH NĂM 2012

1. Lịch 5 tờ nẹp thiếc khổ 46x70cm. Giấy C110g/m2 : 16.000 / cuốn
·        In tiêu đề chữ: 300 đ / màu
·        In 4 maøu 1 maquette cho 5 tôø xuyeân suoát :
           + Số lượng    >     500 cuốn :           4000 đ /cuốn
           + Số lượng    >  1.000 cuốn :           3.500 đ /cuốn
           + Số lượng    >  1.500 cuốn :           3.000 đ /cuốn
           + Số lượng    >  2.000 cuốn :           2.000 đ /cuốn
·        In 4 màu , 5 maquette:
                + Số lượng    >  1.000 cuốn :           5.500 đ /cuốn
           + Số lượng    >  1.500 cuốn :            5.000 đ /cuốn
                + Số lượng    >  2.000 cuốn :            3.500 đ /cuốn

2. Lịch 7 tờ nẹp thiếc khổ 36x70cm. Giấy C100g/m2 :  16.000 đ / cuốn
·        In 4 màu 1 maquette cho 7 tờ xuyên suốt :
                + Số lượng    >     500 cuốn :           4.500 đ /cuốn
                + Số lượng    >  1.000 cuốn :           4.000 đ /cuốn
           + Số lượng    >  1.500 cuốn :            3.500 đ /cuốn
                + Số lượng    >  2.000 cuốn :           2.500 đ /cuốn
·        In 4 màu , 7 maquette:
                + Số lượng    >  1.000 cuốn :           6.000 đ /cuốn
           + Số lượng    >  1.500 cuốn :           5.000 đ /cuốn
                + Số lượng    >  2.000 cuốn :           3.500 đ /cuốn

3.Lịch lò xo 7 hình khổ 41x63cm. Giấy couché 200g/m2 : 30.000 đ / cuốn
·        In 4 màu 1 maquette cho 7 trang xuyên suốt :
                + Số lượng    >     500 cuốn  :          4.500 đ /cuốn
                + Số lượng    >  1.000 cuốn :           4.000 đ /cuốn
           + Số lượng    >  1.500 cuốn :           3.500 đ /cuốn
                + Số lượng    >  2.000 cuốn :          2.500 đ /cuốn
·        In 4 màu , 7 maquette:
                + Số lượng    >  1.000 cuốn :           6.000 đ /cuốn
           + Số lượng    >  1.500 cuốn :            5.000 đ /cuốn
                + Số lượng    > 2 .000 cuốn :           3.500 đ /cuốn

4. Lịch lò xo 7 hình khổ 36x70cm. Giấy couché 200 g/m2:   30.000 đ / cuốn
·        In 4 màu 1 maquette cho 7 trang :
                + Số lượng    >     500 cuốn  :          4.500 đ /cuốn
                + Số lượng    >  1.000 cuốn :           4.000 đ /cuốn
           + Số lượng    >  1.500 cuốn :           3.500 đ /cuốn
                + Số lượng    >  2.000 cuốn :           2.500 đ /cuốn


·        In 4 màu , 7 maquette:
                + Số lượng    >  1.000 cuốn :           6.000 đ /cuốn
           + Số lượng    >  1.500 cuốn :            5.000 đ /cuốn
                + Số lượng    > 2 .000 cuốn :           3.500 đ /cuốn

5. Lịch lò xo 7 hình Xuân Thì 38x54cm.Giấy couché 210 g/m2:  40.000 đ / cuốn

6. Lịch 1 tờ khổ 45x70cm. Giấy C100g/m2 :                                     3.000 đ /tờ
·        In 4 màu : Số lượng > 2.000 tờ  :       3.000 đ/tờ

7. Lịch để bàn 13 hình . Giấy  C230g/m2    :                                  30.000 đ / cuốn
·        Ép nhũ : số lượng     >   100 cuốn :         4.000 đ / cuốn
·        Ép nhũ : số lượng     >    500 cuốn:         3.000 đ / cuốn 

8. Lịch để bàn 52 tờ đế nhựa :                                                        40.000 đ / cuốn

9. Lịch để bàn 13 hình Panorama  2 Bloc 52 tuần :                     40.000 đ / cuốn

10. – Lịch lò xo giữa bìa đỏ bộ số 12 tờ bế nổi in kĩ thuật mới Metalize 3D:
                                                                                                                     40.000 đ / cuốn
  - Lịch lò xo giữa bìa đỏ bộ số 12 tờ ép kim dán nổi phun nhung :                                                                                                                     40.000 đ / cuốn
     - Lịch lò xo giữa bỉa đỏ bế nổi in kĩ thuật mới Metalize 3D gắn bloc lịch:                                                                                                                                                                                                            32.000 đ / cuốn
     - Lịch lò xo giữa bìa đỏ ép kim dán nổi gắn bloc lịch phun nhung  :                                                                                                                       35.000 đ / cuốn
                *   Ép nhũ tên + logo cùng hàng  :
                   + Số lượng :        100 --> 200 cuốn  :           6.000 đ /cuốn
                   + Số lượng :        300 --> 500 cuốn  :           4.000 đ/ cuốn
                   + Số lượng :                 > 600 cuốn   :           3.000 đ/cuốn