Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Nhà sách Thanh Thúy

Nhà sách Thanh Thúy  : 79 Lương Hữu Khánh ( phía sau Bệnh viện phụ sản Từ Dũ), Phường Phạm Ngũ lão, Quận 1. Mọi giao dịch xin liên hệ địa chỉ mới(số điện thoại : 38343698 - 38392273 - 22114212 - 22110799 - Fax: 38392273)