Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Nam Phương Hoàng Hậu

Trúc Giang
1* Nam Phương Hoàng Hậu
Người thiếu nữ Gò Công sắc nước hương trời, đức hạnh vẹn toàn, được xem là “mẫu nghi thiên hạ”, tưởng đâu cuộc đời hạnh phúc, nhưng số phận hẩm hiu, phải sống cô đơn sầu muộn và chấm dứt cuộc đời nơi đất khách quê người, trong buồn thảm. Bà hoàng sầu muộn đó chính là Nam Phương Hoàng Hậu.