Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

MẪU và GIÁ LỊCH 2011

(Bấm vào hình để xem chi tiết hơn)
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM15
BM16
BM17
BM18
BM19
BM20
BM21
BM22
BM23
BM24
BM25
BM26
BM27
BM28
BM29
BM30
BM31
BM32-33
BM34-35
BM36-37
BM38-39
BM40-41
BM42-43
BM44-45
BM46-47
BM48-49
BM50-51
BM52-53
BM54-55
BM56-57
BM58-59
BM60-62
BM62-63
BM64-65
BM66-67
BM68-69
BM70-72
BM72-73
BM74-75
BM76-77-78
BM79-80-81-82
BM83-84-85-86
BM87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98
BM99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110
BM111-112-113-114-115-116-117-118-119-120
Bìa lịch bloc (35cm x 50cm - 35cm x 60cm)
Bìa lịch blog (40cm x 60cm)


Bảng giá
-Lịch lò xo 7 tờ (từ BM01 đến BM30) ..giá 25.000 đ /1c.
-Lịch lò xo 7 tờ BM30 (Xuân thì) ........giá 30.000 đ/1c.
-Lịch 5 tờ nẹp thiếc (BM32 đến BM61).giá 12.000 đ/1c.
-Lịch 1 tờ..........................................giá 2500 đ/1c.
-Lịch để bàn (từ BM62 đến BM70)......giá 20000 đ/1c.
-Lịch đề bàn ( từ BM71 đến BM75)
.......giá 25.000 đ/1c (2bloc có phần ghi chép)
.......giá 20.000 đ/1c (1 bloc)
.......Lò xo giữa giá 30.000 đ/1c.

Nếu :
Mua số lượng nhiều sẽ được ưu đãi, Có chiết khấu
-In thêm tên công ty 1 màu thêm 250đ/1 tờ.
-In thêm tên công ty 2 màu thêm500 đ/1 tờ.

Để biết thêm chi tiết xin quí khách ĐT Nhà sách Thanh Thúy : (08)38343698