Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Dùng Photoshop để tạo ảnh 3D

H1 : Ảnh gốc, xin mượn ảnh của NS DQĐịnhH2, Lấy H2 move đè lên ành gốc
Dùng Hitory brush tool (Y) phần giữa ảnh
H3: Save age dạng JPG =>H3+
 H4 : Lấy ảnh gốc đè lên H3+
Dùng Hitory brush tool (Y) để chấm...
H5 : Tương tự =>
H6
H7
H8
H9
H10 :Làm tương tự...=> H11, ...
H12
H12a: Vào Layers =>Drop shadow để tạo bóng
H12b

H14

H15
H16
H17
H18, Tuỳ theo tay...chuột mà chấm... Chúc thành công
Dùng Magic eraser tool ( E) bấm vào phần trắng...của ảnh
Dùng Move tool ( V) dán lên ảnh gốc
Bài nâng cao ảnh GIF
Thêm bướm...
Ảnh GIF
Tương tự...


Chúc thành công