Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Thiết kế ảnh động


Chọn các ảnh để làm, ví dụ 6 ảnh

H1
H2
H3
H4
H5
H6

Mở 6 ảnh cùng kích thước
Bấm window, chọn Animation, xuất hiện cửa sổ bên dưới, chọn
ảnh H1 làm ảnh đầu tiên của gif
Bấm ảnh H2, bấm vào ô 3 gạch bên trên, trái của Animation
Frames
, chọn 
coppy rồi trở về ảnh đầu tiên của GIF,
bấm ô 3 gạch bên trên,
 trái của Animation Frames,
chọn Paste frames...dán vào H1, Oke.

Làm lần lượt với các H3, H4, H5, H6 ta được. 

Chọn tốc độ của ảnh (ví dụ  0.1s), Cùng 1 lúc bấm
Shift+Ctrl+ Alt+S =>
Bấm Image size để chọn kích thước ảnh gif, ở đây ví dụ 83x83
  rồi save thành =>
Với ảnh ...
Từ 1 tấm ảnh chôm trên mạng

cắt bớt theo nội dung
Mượn ảnh con  cá
Dùng Magic eraser tool ( E) bấm vào phần trắng...của ảnh,
 khoanh vùng con cá, 
Dùng Move tool ( V) dán con cá vào bình
Bấm window, chọn Animation, xuất hiện cửa sổ bên dưới
Dùng Move tool ( V) dán con cá vào bình, chỉnh độ lớn của con cá 
cho thích hợp
Bấm vào cửa sổ History  => Create new document from current state
 để coppy ảnh vừa xử lý =>
Đây là ảnh đầu tiên của GIF. Trở về ảnh trước,
 về Hitory, dùng Move để di chuyển con cá ở vị trí khác kế đó

Bấm vào ô 3 gạch bên trên, trái của Animation Frames, chọn
coppy rồi trở về ảnh đầu tiên của GIF, bấm ô 3 gạch bên trên,
 trái của Animation Frames, chọn Paste frames..., Oke,ta được
Hình thứ 2 của GIF, 
Bấm vào 0s để chọn thời gian cho 1 lần chớp, ví dụ ta chọn 0.2s.
Cùng 1 lúc bấm Shift+Ctrl+ Alt+S =>

Bấm Image size để chọn kích thước ảnh gif, ở đây ví dụ 300x300,
rồi save thành =>
Muốn có nhiều động tác cho cá phải làm nhiều lần tương tự
cho nhuần nhuyễn, dùng Crop tool ( C) cắt nhỏ lại =>
Tương tự, ảnh con cá hoảng sợ con mèo =>
Riêng con mèo cử động thì vào Liquify làm biến dạng theo...kịch bản