Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

MẪU LỊCH 2014

Mẫu lịch 2014
Bảng giá lịch năm 2014

 1. Lịch 5 tờ nẹp thiếc khổ 45x70 cm. Giấy couche110g/m2 : 15.000đ/1 cuốn.
 2. Lịch 7 tờ nẹp thiếc khổ 35x72cm. Giấy couche110g/m2:    16.000đ/1cuốn.
 3. Lịch lò xo 7 tờ khổ 41x63cm. Giấy couche 200g/m2:        30.000đ/1 cuốn.
 4. Lịch lò xo 7 tờ khổ 35x72cm. Giấy couche 200g/m2:        30.000đ/1 cuốn.
 5. Lịch 1 tờ khổ 45x70cm. Giấy couche 100 g/m2       :                3000đ/1 tờ.
 6. Lịch 52 tuần khổ 30x40 cm. Giấy couche 100 g/m2, đầu treo metalize cao cấp, bế nổi : 150.000đ/1 cuốn.
 7. Lịch lò xo giữa bìa đỏ, bộ số 12 tờ in metalize cao cấp, bế nổi dày, loại 1:      45.000đ/1 cuốn.
 8.  Lịch lò xo giữa bìa đỏ, bộ số 12 tờ in metalize cao cấp, bế nổi mỏng, loại 2:  40.000đ/1 cuốn.
 9. Lịch lò xo giữa bìa đỏ, gắn bloc  in metalize cao cấp, bế nổi mỏng, loại 2:35.000đ/1 cuốn.
 10. Lịch lò xo giữa bìa đỏ, gắn bloc  in metalize cao cấp, bế nổi dày :            40.000đ/1 cuốn.
 11. Lịch để bàn 13 tờ couche 210g/m2, kích thước 15x24 :                          30.000 đ/ 1 cuốn.
 12. Lịch để bàn 13 tờ couche 210g/m2, kích thước 15x24, 2 bloc 52 tuần  :40.000 đ/ 1 cuốn.
 13. Lịch Xuân thì lò xo, 7 tờ, khổ 38x54cm  : 40.000 đ/ 1 cuốn
 14. 14. Lò xo giữa mặt ngọc bộ số và gắn Bloc: (Giá Không chiết khấu)

  - BM 113 Bộ số: 70.000đ/ cuốn

  - BM 114 Gắn Bloc : 65.000đ

  - BM 115 Bộ số : 75.000đ

  - BM 116 Gắn Bloc : 70.000đ

  - BM 117 Gắn Bloc : 75.000đ

  - BM 118 Bộ số : 105.000đ

  Gắn Bloc: 100.000đ

  - BM 119 Bộ số: 80.000đ

  - BM 120 Bố Số: 65.000đ

  Gắn Bloc: 60.000đ            

  In tiêu đề công ty...1 màu: 300đ cho 1 tờ
  Giá trên có chiết khấu % tuỳ theo số lương đơn đặt hàng
  ***
LỊCH 52 TUẦN ( Bấm vào hình để xem chi tiết hơn)


LỊCH 7 TỜ LÒ XOLỊCH 5 TỜ NẸP THIẾC


LỊCH ĐỂ BÀN
LỊCH LÒ XO GIỮA BỘ SỐ
LỊCH 1 TỜ NẸP THIẾC

LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC


LỊCH LÒ XO GIỮA MẶT NGỌC
LỊCH BÌA Đ

LỊCH BLOC